Nineteenth-Century Women’s Writing in Wales

Nation, Gender, Identity

Awdur(on): Jane Aaron

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Astudiaethau Rhywedd Beirniadaeth Lenyddol Diddordeb Cymru

Cyfres: Gender Studies In Wales

  • Chwefror 2010 · 256tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708322772
  • · eLyfr - epub - 9781783163953
  • · eLyfr - mobi - 9781783163960
  • · eLyfr - pdf - 9780708322871

Am y llyfr

Llyfr sy'n dadlau sut y gwnaeth cysyniadau ynghylch cenedl (rhyw) effeithio ar hunaniaeth y Cymry. Mae'n cyflwyno nifer o awduron benywaidd a fu'n ysgrifennu yn y cyfnod 1780-1900 yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae hefyd yn olrhain sut y gwnaeth gwragedd yn benodol ddehongli 'genedigaeth' y genedl Gymreig fodern. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2007, ISBN 9780708320600.

Dyfyniadau

'This book is the fruit of much research over the years by an academic extremely well qualified in this field - A study of nineteenth-century Welsh women writers is long overdue and Jane Aaron is the ideal scholar to present it.' Professor Caroline Franklin, Department of English, Swansea University

Cyflwyno'r Awdur(on)

Jane Aaron

Mae Jane Aaron yn Athro mewn Saesneg ym Mhrifysgol De Cymru. Hi yw awdur Pur fel y Dur - Y Gymraes yn Llên Menywod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg (Gwasg Prifysgol Cymru, 1998) a golygydd Our Sisters' Land (ailargraffwyd 2004) a Postcolonial Wales (2005). Ei llyfr diweddaraf yw Welsh Gothic (Gwasg Prifysgol Cymru, 2013).

Darllen mwy