Open Secrets

Land of the Living 5

Awdur(on) Emyr Humphreys

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Literary Criticism

Cyfres: Land of the Living

  • Hydref 2000 · 266 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708316269

Am y llyfr

Pumed cyfrol y gyfres Land of the Living yn adlewyrchu'r gwrthdaro rhwng teyrngarwch teuluol ac uchelgais bersonol wrth i gredoau gwleidyddol gwahanol yn y cyfnod yn dilyn yr Ail Ryfedl Byd osod straen ar berthynas Amy Parry a'i g?r John Cilydd More.

Dyfyniadau

'Emyr Humphreys is one of the most gifted contemporary novelists. He has an instinctive sense of the ways in which men and women are shaped by their environment, an eye for the incident that reveals character, a deep feeling for the poetry which is part of everyday life and for the rhythms in which it expresses itself in ordinary speech.' Goronwy Rees, The Spectator

Cyflwyno'r Awdur(on)

Emyr Humphreys yw un o nofelwyr amlycaf Cymru. Mae'n awdur i 21 nofel, ac yn gyn-enillydd y Wobr Somerset Maugham, tra bod ei weithiau erbyn hyn yn destunau gosod lefel-A. Mae'n awdur o gyfrolau barddoniaeth, straeon byrion, beirniadaeth ddiwylliannol ac ef yw awdur yr hanes dethol ar Gymru, The Taliesin Tradition.

Darllen mwy