Our Changing Land

Revisiting Gender, Class and Identity in Contemporary Wales

Golygydd(ion) Dawn Mannay

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Gender Studies, Welsh Interest, History

Cyfres: Gender Studies in Wales

  • Mehefin 2016 · 352 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9781783168842
  • · eLyfr - pdf - 9781783168859
  • · eLyfr - epub - 9781783168866

Am y llyfr

Mae yna newidiadau mawr wedi digwydd mewn cenedl fechan dros y ddau ddegawd diwethaf; mae hynodrwydd Cymru, o ran ei diwylliant a’i bywyd gwleidyddol, wedi tyfu’n sylweddol yn y cyfnod hwnnw. Mae’r casgliad wedi’i olygu gan sawl awdur Cymreig enwog, academyddion sy’n dod i’r amlwg ac artistiaid creadigol sydd wedi edrych ar yr hyn sy’n unigryw am Gymru a Chymreictod mewn modd rhyngddisgyblaethol ond cynhwysfawr. Mae cysyniadau craidd rhywedd, dosbarth cymdeithasol a hunaniaeth yn cael eu harchwilio drwy gydol y llyfr, sy’n cyflwyno deuddeg pennod mewn tair adran thematig benodol, sy’n gorgyffwrdd hefyd: Wales, Welshness, Language and Identity, Education; Labour Markets and Gender in Wales; a Welsh Public Life, Social Policy, Class and Inequality. Mae’r penodau’n archwilio rôl dynion a menywod yng Nghymru ac yn archwilio Cymru ei hun fel cenedl, economi, a chanolfan lywodraethu rhannol ddatganoledig, gan godi cwestiynau yn ymwneud â chydraddoldeb, polisi a dilyniant. Mae’r casgliad yn cynnwys ffotograffau, graffigwaith a barddoniaeth hefyd sy’n cynrychioli yn ogystal ag ymestyn dadleuon canolog y llyfr.

Cynnwys

1. Introduction
– Dawn Mannay
SECTION ONE - Wales, Welshness, Language and Identity
2. Devolved Voices: Welsh Women’s Writing post 1999
– Jane Aaron
3 Only inside the classroom? Young people’s use of the Welsh language in the school, community and peer group
- Non Geraint
4. Who should do the dishes now? Revisiting Gender and Housework in Contemporary Urban South Wales
- Dawn Mannay
SECTION TWO – Education, Labour Markets and Gender in Wales
5. ‘Placing young men’: The performance of young working-class masculinities in the S1outh Wales Valleys
- Michael R.M Ward
6. Re-Educating Rhian: Experiences of Working-class Mature Student Mothers
- Melanie Morgan
7. Private lives used for public work: Women Further Education teachers in Wales
- Jane Salisbury
8. From low-wage manufacturing industries to the low-wage service sector: the changing nature of women's employment in Wales
- Caroline Lloyd
9. Changes and continuities: Women in paid work in Wales 1994-2014
- Alison Parken
SECTION THREE – Welsh Public Life, Social Policy, Class and Inequality
10. Class, Poverty and Politics in Devolved Wales
- Dave Adamson
11. Women and Policy-Making: Devolution, Civil Society and Political Representation
- Paul Chaney
12. The transformation of the media in Wales: technology and democracy
- Hugh Mackay
13. Wind Energy: Revisiting the Debate in Wales
- Karen Parkhill and Richard Cowell
14. Conclusion
- Dawn Mannay

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Mae Dawn Mannay yn Ddarlithydd mewn Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, Cymru. Mae hi’n defnyddio dulliau creadigol yn ei gwaith gyda chymunedau amrywiol, ac mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys rhywedd, dosbarth cymdeithasol a hunaniaeth.

Darllen mwy