Paul Murphy

Peacemaker

Awdur(on) Paul Murphy

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Biography

  • Medi 2019 · 208 tudalen ·234x156mm

  • · Clawr Caled - 9781786834720
  • · eLyfr - pdf - 9781786834737
  • · eLyfr - epub - 9781786834744

Am y llyfr

Ganwyd Paul Murphy yn un o gymunedau traddodiadol y cymoedd, ac mae wedi bod yn aelod o’r Blaid Lafur ers dros 55 o flynyddoedd. Yn y gyfrol hon, mae’n disgrifio sut yr helpodd credoau sosialaidd y gymuned honno, a’i rieni’n arbennig, i ddatblygu ei ymwybyddiaeth wleidyddol gynnar ei hun. Ar ôl tair blynedd o astudio yn Rhydychen, ac ochr yn ochr â’i waith fel darlithydd Hanes a Llywodraeth, aeth yn ei flaen i wasanaethu ar ei gyngor lleol cyn olynu Leo Abse yn 1987 yn AS dros etholaeth ei gartref yn Nhorfaen. Roedd ei gyfnod yn y llywodraeth ar ôl 1997 yn cynnwys saith mlynedd yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Gogledd Iwerddon, yng nghabinet Tony Blair a Gordon Brown, a cheir cipolwg unigryw yn y gyfrol ar rôl arweiniol Murphy mewn cyfnod o newid cyfansoddiadol mawr, yn cynnwys y rhan allweddol a chwaraeodd fel Gweinidog Gogledd Iwerddon dan Mo Mowlam yn nhrafodaethau Cytundeb Gwener y Groglith.

Dyfyniadau

‘When Paul Murphy speaks, everyone listens. Shrewd sympathetic and decent, he’s been a helluva politician to work alongside and observe, as this fascinating memoir demonstrates.’
-Lord Peter Hain

‘This personal memoir reflects the discretion and diligence that have marked Paul Murphy’s career, along with an amiable determination … It truly comes through that Paul always considered his profession to be “about people and personal relationships”. An understated memoir – generous in respect for others – to remind us that modest integrity, level-headed normality, steady instinct, honest reflection and adjustment with a rounded take on life are assets for democratic service that currently seem to be devalued at our collective expense.’
-Mark Durkan, SDLP

Cynnwys

List of Illustrations
Acronyms/Abbreviations
Foreword by Kim Howells
Acknowledgements
Introduction
Early Days
“West Mon”
Oxford
Apprenticeship 1970-1987
Opposition 1987-1997
Northern Ireland 1997-1999
In Cabinet 1999-2002
Ulster Again 2002-2005
Spies and Wales Again 2005-2010
2010 and After

Cyflwyno'r Awdur(on)

-
+

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan 29 Chwefror!