People, Environment, Disease and Death

Medical Geography of Britain Throughout the Ages

Awdur(on) G. Melvyn Howe

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Literary Criticism,Social Policy and Law

  • July 1997 · 225 tudalen ·234x156mm

  • · Hardback - 9780708313732

Am y llyfr

Astudiaeth wyddonol sy'n edrych ar glefydau a marwolaeth ym Mhrydain o'r Oesoedd Canol hyd heddiw o safbwynt daearyddol ac amgylcheddol. Mapiau, darluniau a ffotograffau du-a-gwyn.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): G. Melvyn Howe

Darllen mwy