People, Environment, Disease and Death

Medical Geography of Britain Throughout the Ages

Awdur(on): G. Melvyn Howe

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Gwyddorau Cymdeithasol a'r Gyfraith Beirniadaeth Lenyddol Hanes

  • Gorffennaf 1997 · 225tudalen · 234x156mm

  • ·Clawr Caled - 9780708313732

Am y llyfr

Astudiaeth wyddonol sy'n edrych ar glefydau a marwolaeth ym Mhrydain o'r Oesoedd Canol hyd heddiw o safbwynt daearyddol ac amgylcheddol. Mapiau, darluniau a ffotograffau du-a-gwyn.

Cyflwyno'r Awdur(on)

G. Melvyn Howe

Darllen mwy