Petticoat Heroes

Gender, Culture and Popular Protest in the Rebecca Riots

Awdur(on) Rhian E. Jones

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Gender Studies, Welsh Interest, Politics, History

  • Tachwedd 2015 · 224 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9781783167883
  • · eLyfr - pdf - 9781783167890
  • · eLyfr - epub - 9781783167906

Am y llyfr

Roedd Terfysgoedd Rebeca ymhlith y digwyddiadau mwyaf hynod yn hanes Prydain yn oes Fictoria Wedi’u gwisgo’n hynod ryfedd a’u harwain gan ffigwr dienw mewn mwgwd o’r enw 'Beca', ymosododd ffermwyr a gweithwyr yn ne-orllewin Cymru ar symbolau o anghyfiawnder, gan ailddosbarthu cyfoeth a gwrthdaro ag awdurdodau lleol a llywodraeth y dydd. Mae'r llyfr yn archwilio terfysgaeth Beca drwy lygaid newydd gan ystyried hanes o safbwynt diwylliannol a rhywedd, gan ddatgelu perthnasedd y gwrthdaro i wleidyddiaeth, diwylliant a phrotest boblogaidd hyd heddiw.

Cynnwys

1 Introduction
2 ‘Everything conspires to disorder’: Politics and Society in Rebecca’s Country
3 Rebecca and the Historians
4 ‘Pomp and paraphernalia’: Custom, Festival, Ritual and Rebeccaism
5 ‘Petticoat heroes’: Rethinking Rebeccaite Costume and Symbolism
6 ‘Six hundred children and more every day’: The New Poor Law and Female Sexual Agency
7 ‘Maid, spirit or man’: Rebecca’s Image in Public Discourse
8 ‘A very creditable portion of Welsh history’? Rebeccaism’s Aftermath and Longer-Term Political and Cultural Impact
Conclusion
Epilogue: ‘The rallying-cry of discontent’: Repurposing Rebecca

Cyflwyno'r Awdur(on)

Magwyd Rhian E. Jones yn ne Cymru ac mae bellach yn byw ac yn gweithio yn Llundain, lle mae hi'n ysgrifennu ar hanes, gwleidyddiaeth, diwylliant poblogaidd, a'r cysylltiadau rhyngddynt. Ar ôl astudio yn Llundain a Rhydychen, bu'n gweithio ym maes manwerthu wrth weithio i sefydlu ei hun fel newyddiadurwr, hanesydd ac awdur ffuglen a ffeithiol. Mae hi wedi ysgrifennu ar gyfer gwahanol gyhoeddiadau gan gynnwys The Guardian, Salon, Los Angeles Review of Books, New Welsh Review a'r Morning Star. Cafodd ei llyfr cyntaf: Clampdown: Pop-Cultural Wars on Class and Gender (Zero Books, 2013), beirniadaeth o ddiwylliant a gwleidyddiaeth boblogaidd Prydain o'r 1990au ymlaen, ei gynnwys yn Llyfrau Cerddoriaeth Gorau 2013 y Guardian. Mae hi'n ysgrifennu’r blog Velvet Coalmine yn www.rhianejones.com.

Darllen mwy