Poetry, Geography, Gender

Women Rewriting Contemporary Wales

Awdur(on): Alice Entwistle

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Astudiaethau Rhywedd Beirniadaeth Lenyddol Diddordeb Cymru

Cyfres: Gender Studies In Wales

  • Medi 2013 · 272tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708326695
  • · eLyfr - epub - 9781783165810
  • · eLyfr - mobi - 9781783165827
  • · eLyfr - pdf - 9780708326701

Am y llyfr

Yn yr astudiaeth arloesol hon ar y cysylltiad rhwng testun a lle, mynegiant creadigol a hunaniaeth ddiwylliannol, mae Alice Entwistle yn dangos sut y mae rhai o feirdd mwyaf dawnus Cymru yn defnyddio’r testun barddol i fyfyrio ar y cymhlethdodau diwylliannol-wleidyddol a ddaw wrth ysgrifennu am, neu yn, eu cartref diwylliannol.

Cynnwys

1. On the Border(s): The interstitial poetries of the contact zone 2. ‘Not without strangeness’: Ruth Bidgood’s unhomely mid-Wales 3. Frontier Country: Christine Evans 4. ‘A kind of authentic lie’: Gwyneth Lewis and the lyric sequence 5. Traverses, Ireland/Wales: Gillian Clarke, Christine Evans and Catherine Fisher 6. Wales and/or thereabouts: Sheenagh Pugh, Wendy Mulford and Zoe Skoulding

Cyflwyno'r Awdur(on)

Alice Entwistle

Mae Alice Entwistle yn Brif Ddarlithydd mewn Saesneg ym Mhrifysgol De Cymru.

Darllen mwy