Pre-trial Services and the Future of Probation

Awdur(on) Mark Drakeford, Kevin Haines, Bev Cotton, Mike Octigan

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Gender Studies,Social Policy and Law

  • Mai 2001 · 208 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708316436

Am y llyfr

Astudiaeth drylwyr o rôl y Gwasanaeth Prawf, ac o effeithlonrwydd y camau a weithredir cyn y dygir achosion i'r llys yn y broses o lunio dyfodol y system brawf.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Mike Octigan

Darllen mwy