Pre-trial Services and the Future of Probation

Awdur(on): Mark Drakeford Kevin Haines Bev Cotton Mike Octigan

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Astudiaethau Rhywedd Gwyddorau Cymdeithasol a'r Gyfraith

  • Mai 2001 · 208tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708316436

Am y llyfr

Astudiaeth drylwyr o rôl y Gwasanaeth Prawf, ac o effeithlonrwydd y camau a weithredir cyn y dygir achosion i'r llys yn y broses o lunio dyfodol y system brawf.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Mark Drakeford

Darllen mwy

Kevin Haines

Darllen mwy

Bev Cotton

Darllen mwy

Mike Octigan

Darllen mwy