Presences That Disturb

Models of Romantic Identity in the Literature and Culture of the 1790s

Awdur(on) Damian Walford Davies

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): History

  • Gorffennaf 2002 · 384 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Caled - 9780708317389

Am y llyfr

Dadansoddiad trylwyr o hunaniaeth llenyddiaeth Rhamantaidd yng nghyd-destun ymatebion personol, gwleidyddol a diwylliannol ar droad yr 19eg ganrif, yn cynnwys astudiaeth benodol o gyfraniad Cymru, yn arbennig ardal dyffryn Gwy, i ddatblygiad y llenyddiaeth hwn. 9 llun du-a-gwyn.

Dyfyniadau

' ... strategic and comprehensive in scope ... a welcome contribution in an importantly different direction.' (English) '... brilliantly succeeds in re-placing the reader in the radical writing community of Woodsworth, Coleridge, Thelwall, David Williams and Iolo Morganwg ...' (Coleridge Bulletin) ' ... strategic and comprehensive in scope... Walford Davies's book is a welcome contribution in an importantly different direction... ' (English )

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Damian Walford Davies

Yr Athro Damian Walford Davies yw Pennaeth yr Adran Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Darllen mwy

-
+

SÊL GWANWYN

Manteisiwch ar 70% oddi ar dros 300 o'n llyfrau!