Presenting Saunders Lewis

Golygydd(ion): Alun R. Jones Gwyn Thomas

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Hanes

  • Mehefin 1991 · 378tudalen · 220x140mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708308523

Am y llyfr

Mae'r llyfr hwn yn trafod bywyd a gwaith dyn sy'n cael ei ystyried gan rai fel Cymro amlycaf ei gyfnod, Saunders Lewis. Mae'r llyfr yn edrych ar ei hanes personol gyda chyfraniadau gan D. J. Williams, Emyr Humphreys a Gareth Miles. Ceir rhagair gan David Jones, a golygwyd y gyfrol gan Alun R. Jones a Gwyn Thomas.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Alun R. Jones

Daw Alun R. Jones o’r Creunant ger Castell-nedd. Addysgwyd ef ym mhrifysgolion Caerdydd a Rhydychen, ac erbyn hyn y mae’n was sifil yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Darllen mwy

Gwyn Thomas

Roedd yr Athro Gwyn Thomas yn fardd a gyfrannodd yn helaeth i'r traddodiad barddol ers cyhoeddi ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth ym 1962. Roedd yn Athro Emeritws yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

Darllen mwy