Princes of Wales

Awdur(on) Deborah Fisher

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest

Cyfres: Pocket Guides

  • Tachwedd 2006 · 144 tudalen ·177x112mm

  • · Clawr Meddal - 9780708320037

Am y llyfr

Cyfrol i gyd-fynd â'r gyfrol Princesses of Wales; mae'r llyfr yn cynnig rhagolwg cryno ar y 21 o Dywysogion Cymru sy'n cael eu cydnabod yn swyddogol, ac a fu er 1301 AD. O'r rhyfelwyr cadarn i'r llanciau gwanllyd, ceir y cyfan yma.

Dyfyniadau

"This volume will be an admirable companion volume to the previous work, will be well received and constitute a most welcome addition to the highly acclaimed Pocket Guide series." Dr. J. Graham Jones, Senior Archivist and Head of the Welsh Political Archive Department of Collections Services, National Library of Wales, Aberystwyth.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Mae Deborah Fisher yn awdur ar ei liwt ei hun ac yn hanesydd lleol. Hi yw awdur dau deitl GPC: Princesses of Wales (2005) a Princes of Wales (2006).

Darllen mwy