Queer Wales

The History, Culture and Politics of Queer Life in Wales

Golygydd(ion) Huw Osborne

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Gender Studies, Welsh Interest, Politics, History, Philosophy

Cyfres: Gender Studies in Wales

  • Mehefin 2016 · 352 tudalen ·234x156mm

  • · Clawr Meddal - 9781783168637
  • · eLyfr - pdf - 9781783168644
  • · eLyfr - epub - 9781783168651

Am y llyfr

Mae’r berthynas rhwng cenedl a rhywioldeb hoyw wedi bod yn un digon tymhestlog erioed, gan fod y chwedlau sy’n cynnal y naill yn groes i anghenion y llall yn aml. Mae’r casgliad hwn o ysgrifau’n cyflwyno’r darllenydd i ffigyrau ac eiliadau hanesyddol a diwylliannol pwysig mewn bywyd hoyw, ac mae’n mynd i’r afael â rhai o’r cwestiynau hollbwysig ynghylch lle mae pobl hoyw’n perthyn sy’n wynebu Cymru heddiw.

Cynnwys

I.The Queer Past Before 1900
Queer Loss: Felicia Hemans, (trans)nationalism, and the Welsh Bard
Daniel Hannah
‘Gender difference is nothing’: Cranogwen and Victorian Wales
Jane Aaron
‘Please don’t whip me this time’: The Passions of George Powell of Nant-Eos
Harry Heuser
From Huw Arwystli to Siôn Eirian: Representitive Examples of Cadi/Queer Life from Medieval to Twentieth Century Welsh Literature
Mihangel Morgan
II.Placing Queer Wales after 1900
‘A queer kind of fancy’: women, same-sex desire, and nation in Welsh literature
Kirsti Bohata
‘Not friends / But fellows in a union that ends’: Associations of Welshness and Non-heteronormativity in Edward Thomas
Andrew Webb
Fairy Tale Drag and the Transgender Nation in Rhys Davies, Erica Wooff, and Jan Morris.
Huw Osborne
III.Building Queer Wales Post-Devolution
Lesbian Motherhood in the South Wales Valleys: A Narrative Exploration
Alys Einion
Living in Fear: Homophobic Hate Crime in Wales
Matthew Williams and Jasmin Tregidga
Heb addysg, heb ddawn (Without education, without gift): LGBTQ Youth in Educational Settings in Wales
John Sam Jones
IV.Performing Contemporary Queer Wales
Omnisexuality and the City: Exploring National and Sexual Identity through BBC Wales’ Torchwood
Rebecca Williams and Ruth McElroy
Queer/Welsh and Welsh/Queer: Performing Hybrid Wales
Stephen Greer

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Mae Huw Osborne yn Athro Cyswllt yn Adran Saesneg yng Ngholeg Milwrol Brenhinol Canada. Ef yw awdur Rhys Davies (2009) a golygydd The Rise of the Modernist Bookshop: Books and the Commerce of Culture in the Twentieth Century (2015). Mae wedi cyfrannu at Almanac, The International Journal of Welsh Studies, a Military Culture and Education (2010).

Darllen mwy