Religion and National Identity

Wales and Scotland C.1700-2000

Awdur(on): Robert Pope

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Crefydd

Cyfres: Bangor History of Religion

  • Rhagfyr 2001

  • · eLyfr - pdf - 9781417508532

Cyflwyno'r Awdur(on)

Robert Pope

Mae Dr Robert Pope yn Ddarllenydd mewn Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan, Cymru, DU.

Darllen mwy