Representing the Male

Masculinity, Genre and Social Context in Six South Wales Novels

Awdur(on) John Perrott Jenkins

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Literary Criticism

Cyfres: Gender Studies in Wales

  • Mehefin 2021 · 256 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9781786837783
  • · eLyfr - pdf - 9781786837790
  • · eLyfr - epub - 9781786837806

Am y llyfr

Mae’r gyfrol yn dewis chwe chymeriad gwrywaidd mewn chwe nofel am dde Cymru a ysgrifennwyd rhwng 1936 a 2014 ac yn eu darllen yn fanwl o safbwynt rhywedd. Mae’n dadlau bod y nofelau’n beirniadu’r math o hegemoni gwrywaidd a ledaenir gan batriarchaeth strwythuredig ac sy’n gwasanaethu galwadau materol cyfalafiaeth ddiwydiannol. Maent yn dangos cymeriadau sydd yn aml wedi’u caethiwo i repertoire cyfyngedig o normau ymddygiadol a gefnogir yn ddiwylliannol fel arddangos pŵer, penderfyniad a hunanreolaeth, sy’n atal mynegi a meithrin yr hunan goddrychol. O fewn trefniadaeth gymdeithasol cyfalafiaeth ddiwydiannol, yn ymarferol dyw’r cymeriadau dosbarth gweithiol yn ddim mwy na llafurwyr hepgorol yn y gwaith, tra’u bod, yn ddamcaniaethol, yn cael statws pwysigion a gymeradwyir yn batriarchaidd yn y cartref. Mewn un cyd-destun maent yn ideolegol wasaidd, wedi’u ‘benyweiddio’, tra’u bod mewn cyd-destun arall yn ideolegol drechol, wedi’u ‘gwryweiddio’. Wrth iddynt negodi, gwrthsefyll neu geisio cysoni gofynion anghyson arferion rhyweiddedig o’r fath, daw patrymau cylchol o eithrio, annigonoldeb ac ansefydlogrwydd meddyliol i’r amlwg yn y modd y’u portreadir.

 

Dyfyniadau

‘This innovative and illuminating analysis of the representation of masculinity in south Wales coalfield fiction digs deep beneath the surface of the texts and mines a rich seam of profound gender complexity and contradiction. To read it is an energising intellectual experience, which highlights the general relevance of these novels.’
-Emerita Professor Jane Aaron, University of South Wales

‘John Jenkins’s sensitive and acute exploration of these novels reinstates the unjustly overlooked Ron Berry into the canon, and persuasively demonstrates that damaged and toxic masculinities are still a feature of post-industrial and post-devolution Welsh literary cultures – this is a fine addition to the field of Welsh literary masculinities.’
-Dr Aidan Byrne, University of Wolverhampton
-
‘Jenkins’s book is a long-overdue, trenchant and exceptionally perceptive analysis of the culture of masculinity in the Valleys, as represented in some key industrial novels including Lewis Jones’s Cwmardy and Menna Gallie’s Strike for a Kingdom. Ranging from the 1930s to the 1980s, it shows how a persistently macho culture can repress and warp both women and men … For Welsh readers, particularly, this is an essential book, analysing a phenomenon that is so ingrained in our culture that it has for too long been simply accepted as the norm.’
-Emerita Professor Katie Gramich, Cardiff University

Cynnwys

Introduction
1. Dominant, Residual, Emergent: Forms and Formations of Male
Identity in Gwyn Jones’s Times Like These (1936)
2. Genre and the Tribulations of Masculinity in Lewis Jones’s
Cwmardy (1937)
3. Investigating Genre and Gender in Menna Gallie’s Strike for a Kingdom (1959)
4. Genre and the Embodied Male in Ron Berry’s So Long, Hector Bebb
(1970)
5. Patriarchy, Power and Politics: Masculinities in Roger Granelli’s
Dark Edge (1997) and Kit Habianic’s Until Our Blood is Dry (2014)
Conclusion
Bibliography

Cyflwyno'r Awdur(on)