Revisiting the Medieval North of England

Interdisciplinary Approaches

Golygydd(ion) Anita Auer,Denis Renevey,Camille Marshall,Tino Oudesluijs

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Medieval, History

Cyfres: Religion and Culture in the Middle Ages

  • Chwefror 2019 · 240 tudalen ·234x156mm

  • · Clawr Meddal - 9781786833945
  • · eLyfr - pdf - 9781786833952
  • · eLyfr - epub - 9781786833969

Am y llyfr

Hyd yma nid yw gogledd canoloesol Lloegr wedi’i archwilio’n ddigonol, ac mae modd gweld y gyfrol hon fel gwahoddiad i archwilio ymhellach. Mae’n dod ag ysgolheigion at ei gilydd sydd â diddordebau cyffredin mewn iaith, llenyddiaeth, diwylliant, hanes ac astudiaethau llawysgrifol, gan edrych o safbwyntiau disgyblaethol gwahanol fel ieitheg Saesneg, ieithyddiaeth hanesyddol a llenyddiaeth ganoloesol. Tra bod llawer o ysgolheigion hyd yma wedi bod yn trafod y llinellau sy’n rhannu gogledd a de yn ogystal â gogledd, canolbarth a de, mae gan y cyfranwyr i’r gyfrol hon ddiddordeb mewn testunau a gynhyrchwyd yn y gogledd, y pennwyd eu tarddiad drwy eu cyswllt â chanolfannau ysgrifennu crefyddol a dinesig gan gynnwys y tai mynachaidd pwysig yn y gogledd (fel Durham, Caerefrog a thai Sistersaidd Swydd Efrog). Mae’r rhan fwyaf o’r cyfraniadau wedi tyfu o brosiectau ymchwil diweddar a pharhaus sy’n cyffwrdd â gwahanol agweddau ar ogledd Lloegr yn y cyfnod canoloesol. Gan ganolbwyntio ar y gogledd fel canolfan cynhyrchu, lledaenu a derbyn llawysgrifau, nod y gyfrol hon yw darlunio hylifedd ffiniau a chyfathrebu, a’r cysylltiadau dilynol â gwahanol ranbarthau daearyddol.

Dyfyniadau

‘This highly innovatory and interdisciplinary volume really brings the medieval north of England alive. It shows what can be achieved when scholars from different areas of the humanities work together.’ Emeritus Professor Joan C. Beal, University of Sheffield

'For those interested in the formation of regional identities in #medieval Europe, or in the north of England, the chapters collectively provide a rich and fascinating conversation'
- Review in Medieval Archaeology.

Cynnwys

Series Editors’ Preface
Acknowledgements
List of Figures
Notes on Contributors
Introduction:
Setting the Scene: Interdisciplinary Perspectives on the Medieval North of England - Anita Auer, Denis Renevey, Camille Marshall and Tino Oudesluijs
1. Northern Spirituality Travels South: Rolle’s Middle English Encomium Oleum Effusum Nomen Tuum in Lincoln College Library, MS 91, and Dublin, Trinity College, MS 155 - Denis Renevey
2. Mechtild of Hackeborn and Cecily Neville’s Devotional Reading: Images of the Heart in Fifteenth-Century England - Naoë Kukita Yoshikawa
3. Langage o northrin lede: Northern Middle English as a Written Medium - Merja Stenroos
4. A Pystille Made to a Cristene Frende: A Translation of Walter Hilton’s Epistola ad Quemdam Seculo Renunciare Volentem in a Northern Anthology, London, British Library, MS Additional 33971 - Marleen Cré
5. ‘So to interpose a little ease’: Northern Hermit-lit - Ralph Hanna
6. The Children of the York Plays - Richard Beadle
7. Linguistic Regionalism in the York Corpus Christi Plays - Anita Auer
8. The Hermit and the Sailor: Readings of Scandinavia in North-East English Hagiography - Christiania Whitehead
9. Towards a Nuanced History of Early English Spelling: Old Northumbrian Witnesses and Northern Orthography - Marcelle Cole
Bibliography
Index

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Darllen mwy

Mae Denis Renevey yn Athro mewn Hen Lenyddiaeth Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg Ganoloesol ym Mhrifysgol Lausanne, Y Swistir.

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy