Rhetoric of the Anchorhold

Space, Place and Body within the Discourses of Enclosures

Golygydd(ion) Liz McAvoy

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Language and Linguistics

Cyfres: Religion and Culture in the Middle Ages

  • Mehefin 2008 · 224 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Caled - 9780708321300

Am y llyfr

Llyfr sy'n ystyried ac yn dehongli'r rhethreg a fu'n gysylltiedig â'r bywyd meudwyaidd yn yr Oesoedd Canol. Mae'n ceisio canfod diben rhethreg, ac mae pob pennod yn dadansoddi'r we gymhleth a welir yn rhethreg a delweddau ysgrifennu meudwyaidd.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Mae Liz Herbert McAvoy yn Ddarlithydd mewn Rhywedd yn Astudiaethau Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllen mwy