UWP

Rhetoric of the Anchorhold

Space, Place and Body within the Discourses of Enclosures

Golygydd(ion): Liz Herbert McAvoy

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Iaith ac Ieithyddiaeth

Cyfres: Religion and Culture in the Middle Ages

  • Mehefin 2008 · 224tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Caled - 9780708321300

Am y llyfr

Llyfr sy’n ystyried ac yn dehongli’r rhethreg a fu’n gysylltiedig â’r bywyd meudwyaidd yn yr Oesoedd Canol. Mae’n ceisio canfod diben rhethreg, ac mae pob pennod yn dadansoddi’r we gymhleth a welir yn rhethreg a delweddau ysgrifennu meudwyaidd.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Liz Herbert McAvoy

Mae Liz Herbert McAvoy yn Ddarlithydd mewn Rhywedd yn Astudiaethau Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllen mwy