Seals and Society

Medieval Wales, the Welsh Marches and their English Border Region

Awdur(on) Phillipp R. Schofield,John McEwan,Elizabeth New,Sue Johns

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Medieval, Welsh Interest, History

  • Mehefin 2016 · 352 tudalen ·234x156mm

  • · Clawr Caled - 9781783168712
  • · eLyfr - pdf - 9781783168729
  • · eLyfr - epub - 9781783168736
  • · Clawr Meddal - 9781783168750

Am y llyfr

Mae Seals and Society yn deillio o brosiect mawr sy’n ymchwilio i seliau a’u defnydd yng Nghymru’r Oesoedd Canol, y Gororau Cymreig a siroedd cyfagos yn Lloegr. Hon yw’r astudiaeth fawr gyntaf o seliau yng nghyd-destun un rhan o gymdeithas ganoloesol Gorllewin Ewrop, ac mae’r gyfrol yn cynnig persbectif newydd hefyd ar hanes Cymru ganoloesol a’i chyffiniau trwy fynd i’r afael ag amrywiaeth o themâu o ran y darlun y gall seliau ei gynnig i’r hanesydd. Er bod yr astudiaeth bresennol yn awgrymu gwahaniaethau rhanbarthol pwysig yn y defnydd o seliau yng Nghymru’r Oesoedd Canol, mae’n amlwg hefyd fod mwy o ddefnydd o seliau o ddiwedd y ddeuddegfed ganrif a bod y defnydd hwnnw’n eang yn y gymdeithas yng Nghymru, yn enwedig yn y rhannau hynny o Gymru sy’n ffinio â Lloegr, neu lle bu cyrchoedd cynnar gan y Saeson. Trwy gyfres o benodau, mae’r awduron yn archwilio’r ffyrdd y gall seliau daflu goleuni ar hanes cyfreithiol, gweinyddol, cymdeithasol ac economaidd y cyfnod yng Nghymru a rhanbarth y gororau. Mae seliau’n cynnig golwg unigryw ar ddewisiadau unigolion, dynion a menywod, o ran sut y cynrychiolant eu hunain i’r byd ehangach, ac mae’r mater yn cael ei archwilio’n drylwyr. Gyda bron i 100 o ddelweddau a gasglwyd gan y tîm prosiect, mae’r gyfrol o ddiddordeb mawr i’r rhai sy’n gweithio ar seliau, eu motiffau, eu defnydd a datblygiadau yn eu defnydd yn ystod anterth a diwedd yr Oesoedd Canol.

Dyfyniadau

‘This volume breaks new ground by providing the most comprehensive survey so far of seals used to authenticate documents in medieval Wales and its borders with England. Drawing on research that has identified almost 2,500 seals, the authors show how close study of these artefacts, attentive both to their particular form and to the contexts in which they were used, can offer fresh perspectives on many aspects of the history of medieval Wales. The result is an important contribution to our understanding of the significance of seals in the Middle Ages.’
–Huw Pryce, Professor of Welsh History, Bangor University

‘This is a fine achievement. Emanating from the Seals in Medieval Wales project, it shines new light on all aspects of sigillographic study, from design and motifs, symbolism, iconography, fashion and production, to seal usage in terms of both law and administration (including the church) and expressions of personal and social identity. These four scholars, uniquely qualified for the task, have considerably advanced our knowledge of this subject and in doing so illuminated many aspects of the social history of Wales and the Marches.’
–Peter Coss, Emeritus Professor of Medieval History, Cardiff University

Cynnwys

Introduction
Elizabeth A. New and Phillipp R. Schofield
Chapter 1            : Seals in medieval Wales and its neighbouring counties: trends in motifs
John McEwan
Chapter 2            . Seals: administration and law
Phillipp R. Schofield
Chapter 3            . Seals and exchange
Phillipp R. Schofield
Chapter 4            : Ecclesiastical Seals
Elizabeth A. New
Chapter 5            : Seals and lordship
Susan M. Johns
Chapter 6            : Seals, women and identity
Susan M. Johns
Chapter 7            : Seals as expressions of identity
Elizabeth A. New
Conclusion
Elizabeth A. New and Phillipp R. Schofield
Appendix
Elizabeth A. New, John McEwan and Phillipp R. Schofield
Bibliography

Cyflwyno'r Awdur(on)

Mae Phillipp Schofield yn Athro mewn Hanes yr Oesoedd Canol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy