Seeking God’s Kingdom

The Nonconformist Social Gospel in Wales 1906–1939

Awdur(on): Robert Pope

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Diddordeb Cymru

Cyfres: Bangor History of Religion

  • Tachwedd 2015 · 224tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9781783167821

Am y llyfr

Nodweddir y blynyddoedd rhwng 1906 a 1939 yn Ewrop gan bryder, a fyddai'n cael ei fynegi mewn termau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a chrefyddol, am yr amodau cymdeithasol a oedd wedi deillio o fwy na chanrif o ddiwydiannu. Mae Seeking God’s Kingdom yn edrych ar waith pedwar prif hyrwyddwr meddwl cymdeithasol Anghydffurfiaeth Gymreig: David Miall Edwards, Thomas Rees, Herbert Morgan a John Morgan Jones. Mae'n archwilio'r ffyrdd y dylanwadwyd arnynt gan syniadau deallusol ac athronyddol Ewropeaidd, gan ddangos sut y cafodd crefydd ei hail-ddehongli ganddynt i hybu gwelliant cymdeithasol, ac mae'r llyfr yn asesu cryfderau a gwendidau eu hymagweddau. Roeddynt yn rhyddfrydwyr diwinyddol nodweddiadol yn hytrach nag efengylwyr cymdeithasol yn benodol, ond tanseiliwyd eu casgliadau tua diwedd y cyfnod gan newidiadau a datblygiadau yn syniadaeth grefyddol Ewropeaidd y dydd. Mae hon yn astudiaeth gynhwysfawr a hynod ddiddorol o ymgais diwinyddiaeth ryddfrydol i ddod i delerau â gofynion a heriau cymdeithas ddiwydiannol.

Cynnwys

1.Preface to the Second Edition
2.Discovering Jerusalem
3.Wales and the Social Gospel
4.A Crisis of Faith
5.The Question of Context

Cyflwyno'r Awdur(on)

Robert Pope

Mae Dr Robert Pope yn Ddarllenydd mewn Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan, Cymru, DU.

Darllen mwy