Sir Rhys ap Thomas and His Family

A Study in the Wars of the Roses and Early Tudor Politics

Awdur(on) Ralph A. Griffiths

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

  • Ionawr 2014 · 352 tudalen ·234x156mm

  • · Clawr Meddal - 9781783160143

Am y llyfr

Astudiaeth sy'n gyfraniad pwysig i ddealltwriaeth o Ryfeloedd y Rhosynnau a'r datblygiadau gwleidyddol yng Nghymru, Lloegr a Ffrainc yn ystod blynyddoedd cynnar cyfnod y Tuduriaid. Argraffiad newydd.

Cynnwys

Part 1: Servants and Victims of Lancastrian, Yorkist and Tudor Monarchs Introduction 1. The Rise to Distinction 2. A Family of Renegades 3. Sir Rhys ap Thomas 4. Crisis and Catastrophe: Rhys ap Gruffydd 5. Restoration and Rehabilitation Part II The Life of Sir Rhya ap Thomas Introdution 1. 'A Short View of the Life of Rice ap Thomas' 2. Gruffydd ap Nicholas 3. The Young Rhys ap Thomas 4. The Reign of Ricard III 5. Henry Tudor's Enterprise 6. The Reign of Henry VII 7. Henry VIII and Sir Rhys ap Thomas

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Ralph A. Griffiths

Mae Ralph A. Griffiths yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllen mwy