Soffestri’r Saeson

Hanesyddiaeth a Hunaniaeth yn Oes y Tuduriaid

Awdur(on): Jerry Hunter

Iaith: Cymraeg

Cyfres: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

  • Tachwedd 2000 · 272tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708316597

Am y llyfr

Casgliad o bum ysgrif ysgolheigaidd yn cynnig astudiaeth drwyadl o'r modd yr adlewyrchir hanesyddiaeth a hunaniaeth cenedl y Cymry yn llenyddiaeth cyfnod y Tuduriaid, gan gyfeirio'n arbennig at gronicl Elis Gruffydd a chywyddau Dafydd Llwyd o Fathafarn.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Jerry Hunter

Mae'r Athro Jerry Hunter yn darlithio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor. Mae wedi cyhoeddi nofelau i blant ac oedolion, ac enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn (2004), a Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol (2010).

Darllen mwy