Spanish Political Parties

Golygydd(ion): David Hanley John Loughlin

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Gwleidyddiaeth Ieithoedd Modern

  • Hydref 2006 · 194tudalen · 220x138mm

  • ·Clawr Caled - 9780708318317
  • ·Clawr Meddal - 9780708319314

Am y llyfr

Cyflwyniad i bleidiau gwleidyddol a'r system wleidyddol yn Sbaen. Mae'n rhoi gwleidyddiaeth Sbaen mewn cyd-destun hanesyddol, ac yn cynnwys penodau ar: y system bleidiol, pleidiau cenedlaethol fel y PSOE & Partido Popular, a phleidiau ar lefel y Cymunedau hunan-lywodraethol. Amcan y llyfr yw dadansoddi prif syniadau pob plaid.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

David Hanley

Darllen mwy

John Loughlin

Darllen mwy