UWP

Spiritual Encounters with Unusual Light Phenomena

Lightforms

Awdur(on): Mark Fox

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Crefydd

Cyfres: Religion, Education and Culture

  • Mehefin 2008 · 224tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Caled - 9780708321577
  • · eLyfr - epub - 9780708326343
  • · eLyfr - mobi - 9780708326350
  • · eLyfr - pdf - 9780708326244

Am y llyfr

Astudiaeth o ffenomena goleuni anarferol, wedi’i seilio ar bron i 400 o gofnodion o brofiadau cyfoes ynghylch goleuni anarferol a gaslgwyd ynghyd ym Mhrifysgol Llanbedr Pont Steffan. Y mae cynnwys y gyfrol yn mynd tu hwnt i astudiaethau arferol megis goleuni a brofir yn ystod profiadau angylaidd, neu brofiadau agos-at-angau.

Dyfyniadau

'Mark Fox's book provides a valuable biography of Hardy and a history of the Religious Experience Research Unit. To anyone interested in anomalous events that bridge the objective and subjective worlds, this book is essential reading. A relevant, scholarly and well presented volume.'Bob Rickard, The Fortean Times, Sept 2008

Cyflwyno'r Awdur(on)

Mark Fox

Mae'r Dr Mark Fox yn Ddarlithydd mewn Athroniaeth ac Astudiaethau Crefyddol yng Ngholeg Chweched Dosbarth Joseph Chamberlain, Birmingham. Cyn hynny, roedd yn ddarlithydd yng Ngholeg Westminster, Rhydychen.

Darllen mwy