Street Urchins, Sociopaths and Degenerates

Orphans of late-Victorian and Edwardian Fiction

Awdur(on) David Floyd

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): History

  • Chwefror 2014 · 272 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Caled - 9781783160105
  • · eLyfr - pdf - 9781783160112
  • · eLyfr - epub - 9781783160815

Am y llyfr

Defnyddir enghreifftiau o lenyddiaeth plant, Gothig, ymerodraethol ac anturiaethau ynys yn y llyfr hwn er mwyn trafod y bwlch trosiadol rhyfeddol rhwng, a’r goblygiadau diwylliannol o, blant amddifaid mewn ffuglen Brydeinig o’r ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ac mewn enghreifftiau mwy diweddar.

Cynnwys

1 Introduction 2 Renfield's 'agonized confusion' 3 Rebellious orphans 4 The orphaning island 5 Orphans of empire 6 Orphans in haunted Arcadia 7 Conclusion

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): David Floyd

Mae David Floyd yn Athro Cynorthwyol mewn Saesneg ym Mhrifysgol Charleston Southern. Ei ddiddordebau ymchwil yw llenyddiaeth Fictoraidd, theori Gothig a theori seicolegol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae wedi cyflwyno papurau ar Dickens, Stoker, Stevenson, Lovecraft, a llenyddiaeth Arthuraidd yng Ngogledd America a’r Deyrnas Unedig.

Darllen mwy

-
+

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan 29 Chwefror!