The British Working Class in the Twentieth Century

Film, Literature and Television

Awdur(on) John Kirk

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Modern Languages, History

  • Chwefror 2009 · 224 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Caled - 9780708318133
  • · Clawr Meddal - 9780708321904

Am y llyfr

Cyfrol sy'n herio'r syniadaeth nad yw dosbarth cymdeithasol yn berthnasol bellach yng nghyd-destun dadansoddi llenyddol. Mae'n ystyried sut y mae bywydau a phrofiadau pobl y dosbarth gweithiol wedi newid yn ystod y ganrif ddiwethaf, a sut y darluniwyd y newidiadau hyn mewn nifer o destunau ffeithiol a ffuglen, yn ogystal ag mewn ffilmiau.

Dyfyniadau

'The University of Wales Press is to be complimented on publishing a work from which provides so many insights for the field of Welsh cultural studies.' www.gwales.com

Cynnwys

Introduction: Some Theoretical Perspectives I Contrary Voices: Images of the British Working Class from the 1930s and 1950s II Class, Community and 'Structures of Feeling' III Figuring the Dispossessed: Images of the Urban Working Class in the Writing of James Kelman IV Recovered Perspectives: Feminism and the Working Class V Recent Northern Realism: Return of the Repressed VI Black/Asian British Writing and Articulations of Class

Cyflwyno'r Awdur(on)