The Entrepreneurial Society of the Rhondda Valleys, 1840-1920

Power and Influence in the Porth-Pontypridd Region

Awdur(on) Richard Griffiths

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

  • Gorffennaf 2010 · 320 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Caled - 9780708322901
  • · eLyfr - pdf - 9780708322918
  • · eLyfr - epub - 9781783164172

Am y llyfr

Dyma'r llyfr cyntaf i archwilio'r gymdeithas entrepreneuraidd yng nghymoedd de Cymru. Mae'r llyfr yn edrych ar ffynonellau cyfoeth amwyriol yr ardal - y pyllau glo, adeiladu rheilffyrdd, meddiannu tir mewn ardaloedd o bwys, contractio, adeiladu, datblygu eiddo, cadw siop.

Cyflwyno'r Awdur(on)

-
+

Stondin Rithiol Cynhadledd IMC Leeds

Manteisiwch ar hyd at 50% oddi ar ein llyfrau astudiaethau canoloesol!