The Gwent County History, Volume 2

Age of the Marcher Lords

Golygydd(ion) Ralph A. Griffiths

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest,History

Cyfres: Gwent County History

  • February 2008 · 320 tudalen ·246x189mm

  • · Hardback - 9780708320723

Am y llyfr

Yr ail gyfrol yn y gyfres Gwent County History. Mae'n delio'n drylwyr â chyfnod Arglwyddi'r Mers, 1070-1536, o ddyfodiad y Normaniaid hyd Ddeddfau Uno Cymru a Lloegr, gan fwrw golwg ar sawl agwedd ar hanes yr ardal yn cynnwys ffactorau cymdeithasol, gwleidyddol, economiadd, crefyddol, pensaernïol a llenyddol.

Dyfyniadau

'This is an excellent volume, and a worthy successor to its predecessor. It is well-balanced, scholarly and finely written, with ample illustrations, copious references directing readers to further studies and a select glossary of technical terms. The University of Wales Press deserves praise for the quality of a handsomely-produced volume.' J. Gwynfor Jones, Morgannwg Volume LII, 2008

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Ralph A. Griffiths

Ralph Griffiths, Emeritus Professor of Medieval History at Swansea University, is Hon. Vice-President of the Royal Historical Society, and formerly Chairman of the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales.

Darllen mwy