The Gwent County History, Volume 2

Age of the Marcher Lords

Golygydd(ion) Ralph A. Griffiths

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

Cyfres: Gwent County History

  • Chwefror 2008 · 320 tudalen ·246x189mm

  • · Clawr Caled - 9780708320723

Am y llyfr

Yr ail gyfrol yn y gyfres Gwent County History. Mae'n delio'n drylwyr â chyfnod Arglwyddi'r Mers, 1070-1536, o ddyfodiad y Normaniaid hyd Ddeddfau Uno Cymru a Lloegr, gan fwrw golwg ar sawl agwedd ar hanes yr ardal yn cynnwys ffactorau cymdeithasol, gwleidyddol, economiadd, crefyddol, pensaernïol a llenyddol.

Dyfyniadau

'This is an excellent volume, and a worthy successor to its predecessor. It is well-balanced, scholarly and finely written, with ample illustrations, copious references directing readers to further studies and a select glossary of technical terms. The University of Wales Press deserves praise for the quality of a handsomely-produced volume.' J. Gwynfor Jones, Morgannwg Volume LII, 2008

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Awdur(on): Ralph A. Griffiths

Mae Ralph A. Griffiths yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllen mwy