The Gwent County History, Volume 4

Industrial Monmouthshire, 1780-1914

Golygydd(ion) Chris Williams,Ralph A. Griffiths,Sian Williams

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

Cyfres: Gwent County History

  • Mawrth 2011 · 404 tudalen ·246x189mm

  • · Clawr Caled - 9780708323656

Am y llyfr

Dyma'r bedwaredd gyfrol yn y gyfres Gwent County History, sy'n delio'n drylwyr gyda thwf ffrwydrol datblygiadau diwydiannol o 1780 hyd at ddechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf, gan rychwantu datblygiadau cymdeithasol ac economaidd, newidiadau diwylliannol ac ieithyddol, mudiadau gwleidyddol a chrefyddol mewn cyfnod a welodd drawsnewidiad sir wledig yn ganolbwynt maes glo de Cymru.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Mae Chris Williams yn Athro mewn Hanes ac yn Bennaeth yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, Prifysgol Caerdydd.

Darllen mwy

Mae Ralph A. Griffiths yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllen mwy

Darllen mwy