The Last Rising

The Newport Chartist Insurrection of 1839

Awdur(on) David J. V. Jones

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

  • Chwefror 2014 · 273 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9781783160099

Am y llyfr

Astudiaeth gynhwysfawr o ddechreuadau gwrthryfel y Siartwyr yng Nghasnewydd ym 1839, a chanlyniadau pell-gyrhaeddol y digwyddiad ar fywyd gwleidyddol a chymdeithasol Cymru. Argraffiad newydd.

Dyfyniadau

"Much of the value of the book lies in its brilliant analysis of the socio-economic structure of the coalfield, and of its distinctive political tradition . . . This splendid, humane book makes us reflect anew, both on Chartism more generally and on Welsh radicalism in particular." -Times Literary Supplement

Cyflwyno'r Awdur(on)

Darllen mwy

-
+

SÊL SYDYN

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan y 21ain o Fawrth!