The Merthyr Rising

Awdur(on) Gwyn Williams

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

  • Rhagfyr 2013 · 237 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9781783160051

Am y llyfr

Adargraffiad clawr meddal o hanes Terfysg Merthyr, gwrthryfel y dosbarth gweithiol ym Merthyr Tudful a oedd yn ymateb uniongyrchol i gyflwyno'r Ddeddf Ddiwygio Etholiadol yn 1831 ac a ragflaenodd sefydlu'r undebau llafur cyntaf, wedi ei adrodd yng ngeiriau'r bobl gyffredin gan hanesydd cydnabyddedig. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1978.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Roedd Gwyn A. Williams yn Athro mewn Hanes ym mhrifysgolion Caerefrog a Chaerdydd. Bu farw ym 1995.

Darllen mwy