The Moral Standing of the State in International Politics

A Kantian Account

Awdur(on) Milla Emilia Vaha

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Philosophy

Cyfres: Political Philosophy Now

  • July 2021 · 224 tudalen ·216x138mm

  • · Hardback - 9781786837868
  • · Ebook - pdf - 9781786837875
  • · Ebook - epub - 9781786837882

Am y llyfr

Bu athroniaeth foesol a gwleidyddol Kant yn bwysig wrth ddatblygu meddwl moesegol mewn Cysylltiadau Rhyngwladol. Mae’r astudiaeth hon yn dadlau bod ei ddamcaniaeth am y wladwriaeth yn hanfodol bwysig i ddeall pŵer moesol y wladwriaeth fel y caiff ei drafod mewn dadleuon cyfoes. I Kant, dadleuir bod gan y wladwriaeth nid yn unig ddyletswyddau, ond hefyd, yn ddadleuol, hawliau diymwad sy’n cysylltu ei pherthynas â’i dinasyddion ac â gwladwriaethau eraill. Yn bwysicach, mae gan y wladwriaeth - beth bynnag yw ei ffurf lywodraethol neu ymddygiad ffeithiol - hawl i fodoli fel gwladwriaeth. Mae’r Adroddiad Kantaidd a ddarperir felly’n archwilio nid yn unig y pŵer moesol ond hefyd safle moesol y wladwriaeth, gan edrych ar statws gwahanol fathau o wladwriaethau yng ngwleidyddiaeth y byd a disgwyliadau ynghylch eu hymddygiad moesegol. Mae gan bob gwladwriaeth safle moesol sy’n gorfod cael ei barchu mewn byd moesol amherffaith sy’n trawsnewid yn raddol at gyflwr delfrydol o heddwch parhaol.

Dyfyniadau

‘Vaha’s book offers a comprehensive Kantian theory of the moral personality of the state situated in the ongoing climate crisis that challenges widespread assumptions about Kant’s ideas of international right. Her in-depth critique of the exclusionary practices in the international society shows that the assertion of the superiority of liberal states is incompatible with a truly Kantian conception of the equal moral standing of all political communities.’
-Professor Macarena Marey, University of Buenos Aires

‘The author provides us with a valuable effort to address a key normative puzzle in international politics, what she labels the “Moral Standing Problem” in which states are assigned responsibilities without having any of the correlative rights associated with moral agency. Through a deep engagement with the practical philosophy of Immanuel Kant, Vaha provides a novel account of how we might conceptualise the state as a complete moral person with a right to exist, and illustrates the value of her account by addressing the question of the international community’s obligations arising from the potential physical extinction of low-lying insular states.’
-Dr Harry D. Gould, Florida International University

Cynnwys

Note on references and translations
Introduction
Chapter One: The Moral Standing Problem in the study of world politics
Chapter Two: Kant and the metaethical conception of the state
Chapter Three: As to what relations among human beings and states ought to be
Chapter Four: Rights and duties of the state
Chapter Five: Order and justice in the world of imperfect states
Chapter Six: On contested continuity of states
Conclusions
Bibliography

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Milla Emilia Vaha

Milla Emilia Vaha is a Lecturer of Politics and International Affairs, at the University of the South Pacific in the Fiji Islands. Her research concentrates on ethics of world politics, including climate justice and ethics of war.

Darllen mwy