The Rural Poor in Eighteenth Century Wales

Awdur(on): David W. Howell

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Diddordeb Cymru

  • Mai 2000 · 320tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Caled - 9780708316139

Am y llyfr

Astudiaeth gynhwysfawr o fywyd yng Nghymru wledig yn ystod y 18fed ganrif, yn cynnwys archwiliad o'r tirlun, perchenogaeth tir a thenantiaeth, tlodi ac afiechyd, ynghyd â gwerthfawrogiad o ddiwylliant, crefydd ac ofergoelion y trigolion, a'u cyfraniad at wleidyddiaeth y cyfnod.

Dyfyniadau'...an invaluable work which contributes significantly to our knowledge not only of Wales but of British society as a whole in this period.' Social History Society

'...a readable and engaging volume which will do much to enhance our knowledge of a little-known and often elusive segment of Welsh society.' Planet

Cyflwyno'r Awdur(on)

David W. Howell

Darllen mwy