The Settlements of Northwest Wales

From the Late Bronze Age to the Early Medieval Period

Awdur(on) Kate Waddington

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

  • Hydref 2013 · 416 tudalen ·246x189mm

  • · Clawr Caled - 9780708326664

Am y llyfr

Mae’r gyfrol hon yn ymchwilio i brosesau hirdymor newidiadau cymdeithasol ac arferion anheddol yng Nghymru ar ddiwedd y cyfnod cynhanesyddol a dechrau’r Oesoedd Canol. Trwy ganolbwyntio ei hastudiaeth, mae’r gyfrol yn ymchwilio i archaeoleg anheddiad gogledd-orllewin Cymru (yn cwmpasu siroedd Gwynedd, Môn a gorllewin Conwy), dros gyfnod sy’n rhychwantu dwy fil o flynyddoedd o ddiwedd yr Oes Efydd hyd ar ddechrau’r cyfnod canoloesol.

Dyfyniadau

"Elegantly written and illustrated, Kate Waddington's detailed and scholarly account of the settlements and enclosures of northwest Wales fills a considerable gap in the literature--highly recommended."--Ian Brown, University of Oxford

Cynnwys

Introduction A long tradition of fieldwork in northwest Wales The settlement study: methodology and organisation Structure Chapter One: The settlements in context The Later Bronze Age and Earliest Iron Age The Iron Age The Romano-British period The Early Medieval period Chapter 2: Settlement forms and classifications Earlier settlement classifications (non-hillfort sites) Previous interpretations Earlier hillfort classifications Previous interpretations The settlement classifications employed in this study The unenclosed settlements (Type A): definitions and chronologies The enclosed settlements (Type B): definitions and chronologies Unclassified settlements (Type C) Hillforts: definitions and chronologies Roundhouse construction Conclusion Chapter 3: A spatial analysis of the settlements The study area Aberconwy Arfon Anglesey Dwyfor Meirionnydd The prehistoric and early historic environments in northwest Wales The distributions of the main settlement types Altitude and location preferences The associations between settlement types and fields Unenclosed and enclosed settlements Hillforts Distributions of unenclosed settlement types Distributions of enclosed settlement types Distributions of hillfort types Small hillforts Medium hillforts Large hillforts Hillfort shape Hillfort and fields Hillfort groups and pairs Discussion Chapter 4: Settlement biographies Scattered single roundhouses Enclosures and large roundhouses: the first half of the first millennium BC The first enclosed settlements The first hillforts Hillforts in the first millennium BC Later Iron Age settlements New settlement practices of the Late Iron Age and Romano-British periods Early medieval settlements Discussion Conclusions Chapter 5: Conclusion Chapter Six: The Settlement Gazetteer Structure of the settlement gazetteer List of excavated sites in Aberconwy List of excavated sites in Anglesey List of excavated sites in Gwynedd Arfon List of excavated sites in Gwynedd Dwyfor List of excavated sites in Gwynedd Meirionnydd Gazetteer of sites Aberconwy Hillforts Enclosed settlements Unenclosed settlements Unclassified settlements Gazetteer of sites in Anglesey Hillforts Enclosed settlements Unenclosed settlements Unclassified settlements Gazetteer of sites in Gwynedd Arfon Hillforts Enclosed settlements Unenclosed settlements Unclassified settlements Gazetteer of sites in Gwynedd Dwyfor Hillforts Enclosed settlements Unenclosed settlements Unclassified settlements Gazetteer of sites in Gwynedd Meirionnydd Hillforts Enclosed settlements Unenclosed settlements Unclassified settlements

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Kate Waddington

Mae'r Dr Kate Waddington yn Ddarlithydd mewn Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor.

Darllen mwy