The Span of the Cross

Christian Religion and Society in Wales 1914-2000

Awdur(on): D. Densil Morgan

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Crefydd Diddordeb Cymru

  • Mawrth 2011 · 256tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708323977
  • · eLyfr - epub - 9781786830784
  • · eLyfr - mobi - 9781786830791

Am y llyfr

Astudiaeth gynhwysfawr ac ysgolheigaidd o gyfraniad Cristnogaeth i hanes Cymru yn ystod yr 20fed ganrif, cyfnod a brofodd ing dau Ryfel Byd, dirwasgiad economaidd, newidiadau gwleidyddol ac agweddau cynyddol fydol, ynghyd â dadansoddiad o'r rhan a chwaraeir gan grefydd yn yr 21ain ganrif. Argraffiad newydd; ISBN yr argrafiadau blaenorol: 9780708316160 a 9780708315712.

Dyfyniadau'...substantial and attractively written...this volume meets a real need and should be heartily welcomed by social and cultural historians as well as theologians...' Expository Times 'This is a tour de force. Always maintaining a grasp of the wider picture yet copiously illuminated by appropriate statistical material, citation and anecdote...it deserves to be high on the reading list of anyone who wishes to follow the vicissitudes of Christianity in Wales in the last century.' Journal of Beliefs and Values

Cyflwyno'r Awdur(on)

D. Densil Morgan

Mae D. Densil Morgan yn Athro yn yr Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd, ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Darllen mwy