The Welsh Gypsies

Children of Abram Wood

Awdur(on) Eldra Jarman,A. O. H. Jarman

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

  • Ebrill 2011 · 256 tudalen ·234x156mm

  • · Clawr Meddal - 9780708323984

Am y llyfr

Argraffiad newydd o lyfr a gyhoeddwyd yn 1991, fersiwn diwygiedig a helaethach o astudiaeth hanesyddol a ieithyddol o'r teulu o sipsiwn Cymreig enwocaf erioed, teulu Abram Wood, cyndeidiau Eldra Jarman, yn disgrifio bywyd, arferion a thraddodiadau'r bobl deithiol hyn cyn iddynt gael eu boddi gan gymunedau'r ugeinfed ganrif. ISBN yr argraffiadau cynt: 9780708315026 a 9780708311066.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): A. O. H. Jarman

Roedd A.O.H. Jarman yn ysgolhaig ac yn Athro yn yr Adran Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd hyd ei ymddeoliad yn 1979.

Darllen mwy