The Welsh Language and Its Social Domains, 1801-1911

A Social History of the Welsh Language

Golygydd(ion): Geraint H. Jenkins

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Ieithoedd Modern Beirniadaeth Lenyddol Diddordeb Cymru

Cyfres: Social History of the Welsh Language

  • Rhagfyr 2000

  • · eLyfr - pdf - 9781417516117

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Geraint H. Jenkins

Mae Geraint H. Jenkins yn Athro Emeritws ac yn Uwch Gymrawd Mygedol yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Darllen mwy