The Women and Men of 1926

A Gender and Social History of the General Strike and Miners' Lockout in South Wales

Awdur(on) Sue Bruley

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Gender Studies, Welsh Interest, History

  • Ebrill 2010 · 224 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Caled - 9780708322758
  • · Clawr Meddal - 9780708324509
  • · eLyfr - pdf - 9780708324516
  • · eLyfr - epub - 9781783162666

Am y llyfr

Mae'r hanesion am 'Lock-Out' y glowyr yn 1926 yn tueddu i ganolbwyntio ar safbwynt Undeb Cenedlaethol y Glowyr, tra bod ystyriaeth megis sut yr ymdopai gwragedd glowyr am chwe mis heb dâl, wedi cael ei esgeuluso. Mae'r gyfrol hon yn edrych ar hanes y 'Lock-Out' o safbwynt perthynas rhwng pobl, ac yn cynnig darlun o hanes cymdeithasol y cymunedau glofaol yn ne Cymru.

Cyflwyno'r Awdur(on)

-
+

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan 29 Chwefror!