These Poor Hands

The Autobiography of a Miner Working in South Wales

Awdur(on) B. L. Coombes

Golygydd(ion) Bill Jones,Chris Williams

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

  • Tachwedd 2002 · 256 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708315637
  • · eLyfr - epub - 9781783160853

Am y llyfr

Adargraffiad, gyda nodiadau llawn, o hunangofiant cynnes B. L. Coombes, yn portreadu caledi a brawdgarwch bywyd dosbarth gweithiol clos y glöwr yn ne Cymru, gyda chyflwyniad llawn gwybodaeth am waith yr awdur gan Bill Jones a Chris Williams. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1939; adargraffwyd yn ei ffurf bresennol yn 2002.

Dyfyniadau

'The re-publication of this classic volume is to be warmly welcomed ... For this new edition, two of the most prominent of the younger generation of Welsh historians, Professor Chris Williams of the University of Glamorgan and Dr Bill Jones of Cardiff, join forces to provide the text with a most valuable, highly readable introduction and explanatory glossary notes which are genuinely helpful.' www .gwales.com

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): B. L. Coombes

Astudiaeth gynhwysfawr o fywyd a gwaith Bertie Coombs, awdur deunydd ffeithiol a ffuglen a anwyd yn Swydd Henffordd, a ddilynodd yrfa glöwr, a thrwy ei straeon byrion a'i erthyglau a lwyddodd i bortreadu caledi a brawdgarwch cymunedau glofaol De Cymru.

Darllen mwy

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Awdur(on): Bill Jones

Mae Bill Jones yn ddarlithydd yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Darllen mwy

Awdur(on): Chris Williams

Mae Chris Williams yn Athro mewn Hanes ac yn Bennaeth yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, Prifysgol Caerdydd.

Darllen mwy