Travels in Revolutionary France and a Journey Across America

George Cadogan Morgan and Richard Price Morgan

Golygydd(ion) Mary-Ann Constantine,Paul Frame

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): History

Cyfres: Wales and the French Revolution

  • Tachwedd 2012 · 272 tudalen ·234x156mm

  • · Clawr Meddal - 9780708325582
  • · eLyfr - pdf - 9780708325599
  • · eLyfr - epub - 9781783165438

Am y llyfr

Yng Ngorffennaf 1789, bu George Cadogan Morgan, brodor o Ben-y-bont ar Ogwr a oedd yn nai i’r anghydffurfiwr radical nodedig Richard Price (1723–91), yng nghanol cythrwfwl cychwyn y Chwyldro Ffrengig. Ym 1808, gadawodd ei deulu Prydain i deithio i’r Amerig, ac yno teithiodd ei fab Richard Price Morgan yn helaeth gan hwylio’r afonydd Ohio a Mississippi ar rafft, a chyfrannodd at adeiladu rhai o reilffyrdd cyntaf yr Unol Daleithiau. Mae anturiaethau’r ddau ddyn yn cael eu hadrodd yma trwy lythyrau a anfonodd George adref o Ffrainc at ei deulu a thrwy’r hunangofiant a ysgrifennwyd gan ei fab yn yr Amerig.

Dyfyniadau

Two intriguing glimpses, both previously unpublished, into the history of a single family. George Cadogan Morgan's accounts of his travels in France at the very start of the French Revolution are a fascinating addition to our knowledge of that event; the autobiography of his son offers an equally compelling narrative of the hopes and disappointments of an immigrant from Britain trying to make a living in 19th-century America. Both are wonderfully readable, and have been expertly introduced by two outstanding scholars. Professor John Barrel, University of York

Cynnwys

Introduction Letters from France, summer 1789 George Cadogan Morgan, Address to the Jacobine Societies of France (1792) Introduction Address to the Jacobin Societies of France Richard Price Morgan, A Journey Across America Introduction Autobiography of Richard Price Morgan, Senior

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Mae Mary-Ann Constantine yn Gymrawd Hyn ac Arweinydd y Prosiect Cymru a’r Chwyldro Ffrengig yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Darllen mwy

Mae Paul Frame yn ymgynghorydd daearegol hunangyflogedig ac ymchwilydd mewn Hanes yr Oleuedigaeth ac Oleuedigaeth Cymru. Mae'n Gymrawd mygedol y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth.

Darllen mwy