Twentieth-Century Women’s Writing in Wales

Land, Gender, Belonging

Awdur(on): Katie Gramich

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Astudiaethau Rhywedd Beirniadaeth Lenyddol Diddordeb Cymru

Cyfres: Gender Studies In Wales

  • Medi 2007 · 224tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708320860

Am y llyfr

Llyfr yn olrhain hanes llên merched yn y Gymraeg a'r Saesneg yn yr ugeinfed ganrif. Mae'n bwrw golwg ar sut yr oedd Cymru yn cael ei dirnad yn ôl Cymreictod ac o safbwynt benywaidd. Cynhwysir gwybodaeth am 70 o awduresau iaith Gymraeg a iaith Saesneg, a nifer o genres gwahanol, megis y stori fer a'r nofel a.y.b

.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Katie Gramich

Mae Dr Katie Gramich yn Athro Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Darllen mwy