Wales and the Romantic Imagination

Golygydd(ion) Damian Walford Davies,Lynda Pratt

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

  • Gorffennaf 2007 · 256 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708320662

Am y llyfr

Astudiaeth o weithiau Rhamantaidd sy'n ymwneud â Chymru; ei thirwedd, ei hanes a'i diwylliant, gan awduron diwedd y ddeunawfed ganrif a dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae'r casgliad yn amrywiol ond eto'n blethedig, ac mae'r traethodau yn cyd-weu i greu naratif hwylus.

Dyfyniadau

' - groundbreaking collection.' Tony Brown, Cambria

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Awdur(on): Damian Walford Davies

Yr Athro Damian Walford Davies yw Pennaeth yr Adran Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Darllen mwy