War and Society in Medieval Wales 633-1283

Welsh Military Institutions

Awdur(on) Sean Davies

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Medieval, Welsh and Celtic Studies, Welsh Interest, History

Cyfres: Studies in Welsh History

  • Ionawr 2014 · 260 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9781783161393
  • · eLyfr - epub - 9781783161409
  • · eLyfr - pdf - 9781783161423

Am y llyfr

Astudiaeth o drefn, strategaethau, tactegau ac ymddygiad milwrol Cymru yn yr Oesoedd Canol sy'n cwestiynu llawer o'r rhag-dybiaethau traddodiadol am berthynas Cymru â gweddill Ewrop yn y cyfnod hwn.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Roedd Dr Sean Davies yn hanesydd canoloesol Cymreig ac yn awdur, golygydd a newyddiadurwr.

Darllen mwy

-
+

SÊL SYDYN

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan y 21ain o Fawrth!