Welsh Environments in Contemporary Poetry

Awdur(on) Matthew Jarvis

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest, History

Cyfres: Writing Wales in English

  • Medi 2008 · 160 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708321522
  • · eLyfr - pdf - 9781786837318
  • · eLyfr - epub - 9781786837325

Am y llyfr

Llyfr sy'n dadansoddi sut y mae barddonaieth gyfoes yn Gymraeg a Saesneg yn ystyried Cymru fel 'gofod' dynol a ffisegol, o fewn cyd-destun 'eco-feirniadol' - modd newydd o feirniadu llenyddiaeth sy'n deillio o gonsýrn ynghylch yr amgylchedd. Dyma un o'r meysydd rhyng-ddisgyblaethol newydd i ymddangos yn ddiweddar ym myd astudiaethau llenyddol a diwylliannol.

Dyfyniadau

'Matthew Jarvis's excellent Welsh Environments in Contemporary Poetry may be regarded as a contribution to the recent and welcome geographical/spatial trend in criticism of literature from Wales. We are very fortunate that a young critic of Matthew Jarvis's caliber should have elected a Welsh identity and habitation. He is among a new generation now following in the footsteps of critics like Roland Mathias, Tony Conran and M. Wynn Thomas, and is taking the path of poetry criticism in a new and interesting direction'. - Katie Gramich, New Welsh Review, No. 83

Cyflwyno'r Awdur(on)

Darllen mwy