Where Have the Old Words Got Me?

Explications of Dylan Thomas's Collected Poems, 1934-1953

Awdur(on) Ralph Maud

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): History

  • Chwefror 2003 · 368 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708317792
  • · Clawr Caled - 9780708317808

Am y llyfr

Canllaw darllenydd gwerthfawr i Collected Poems Dylan Thomas (1914 -1953), yn cynnwys manylion eglurhaol ar y cerddi ynghyd â chyfeiriadau at ddigwyddiadau ym mywyd y bardd sy'n taflu goleuni ar gynnwys ei farddoniaeth.

Cyflwyno'r Awdur(on)