Who Speaks for Wales?

Nation, Culture, Identity

Awdur(on): Raymond Williams
Golygydd(ion): Daniel G. Williams

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Diddordeb Cymru

  • Mawrth 2003 · 288tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708317846

Am y llyfr

Casgliad hynod ddiddorol o ysgrifau ac erthyglau, darlithoedd a sgyrsiau Raymond Williams ar amryfal agweddau ar ddiwylliant a llenyddiaeth, hanes a gwleidyddiaeth Cymru, sy'n taflu goleuni ar ei syniadau am hunaniaeth genedlaethol, ac a ymddangosodd eisoes mewn amrywiol gyhoeddiadau, 1971-89. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2003.

Dyfyniadau

"Anyone interested...in literary-historical criticism from the Left, in the issues of Welshness and of the tradition of a border country with "Yookay" specifically, or in the problems of regional and national identity generally, will want to read Who Speaks For Wales?" Werner Sollors, author. ' Here are two important new books on culture. identity, diversity and social change in Wales, opening up new critical perspectives based on political, demographic, sociological and literary research.' Journal of Multilingual and Multicultural Development 'Skillfully assembled ... invaluable collection ... added bonus of this captivating collection is the elegant and incisive essay with which Daniel Williams introduces the volume. Here, in a sure-footed display of scholarship and engagement ... exceptionally stimulating ... admirable book ... '(Autumn 2003)

Cyflwyno'r Awdur(on)

Raymond Williams

Darllen mwy

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Daniel G. Williams

Mae Daniel G. Williams yn Athro mewn Saesneg ac yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Richard Burton ar gyfer Astudio Cymru ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllen mwy