Y Traddodiad Barddol

Awdur(on) Gwyn Thomas

Iaith: Cymraeg

  • Tachwedd 2012 · 240 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Meddal - 9780708326213

Am y llyfr

Arweiniad bywiog i farddoniaeth a beirdd Cymru hyd at gyfnod Beirdd yr Uchelwyr. Ceir cyflwyniad i nodweddion y farddoniaeth, i'r personoliaethau y tu ôl i'r farddoniaeth, ac i'r cerddi eu hunain, wedi'u cyfieithu i Gymraeg cyfoes. Mae'n addas ar gyfer Safon Uwch a myfyrwyr coleg yn ogystal ag unrhyw un â diddordeb yn y maes. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1976.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Gwyn Thomas

Roedd yr Athro Gwyn Thomas yn fardd a gyfrannodd yn helaeth i'r traddodiad barddol ers cyhoeddi ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth ym 1962. Roedd yn Athro Emeritws yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

Darllen mwy

-
+

Manteisiwch ar 50% o ostyngiad ar nifer o'n llyfrau tan 29 Chwefror!