Ysgrifau ar Addysg: Emile v. 2

Awdur(on) Goronwy Daniel

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Literary Criticism

  • Ionawr 1963 · 124 tudalen ·220x140mm

  • · Clawr Caled - 9780708300169

Cyflwyno'r Awdur(on)

Mae'r Athro Emeritus Robert Maynard (Bobi) Jones yn fardd, ysgolhaig a beirniad llenyddol ac yn gyn-Athro'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Darllen mwy