Am gyfleoedd profiad gwaith, cysylltwch ag Eleri Lloyd-Cresci, Rheolwraig Gwerthiant a Marchnata:
elloyd-cresci@gwasg.cymru.ac.uk