UWP

Cylchgrawn Addysg Cymru

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn

Print ISSN: ISSN 2059-3708 Ar-lein ISSN: ISSN 2059-3716

Am y Cyfnodolyn

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn gyhoeddiad Mynediad Agored platinwm llawn. Mae hyn yn golygu fod y cylchgrawn ar gael i’w ddarllen am ddim, yn ddwyieithog, mewn fformat digidol, ar draws y byd, heb unrhyw gostau i awduron gyhoeddi.

Mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn trafod agweddau cyfoes a datganoledig ar addysg, ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r drafodaeth yn amlinellu safbwyntiau o Gymru a thu hwnt sydd yn esgor ar feysydd ymchwil newydd, gan gynnwys astudiaethau cymariaethol a chyfraniadau rhyngwladol, ac o 2020 ymlaen erthyglau dan arweiniad ymarferwyr.

• Golygyddol
• Hanes Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru: Gwersi o’r Gorffennol? – Dr Russell Grigg a’r Athro David Egan
• Ailffurfio Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru: Adolygiad Personol o’r Llenyddiaeth – Yr Athro John Furlong
• Atebolrwydd a Diwygio Addysg Gychwynnol i Athrawon: Safbwynt o Dramor – Yr Athro Marilyn Cochran-Smith
• Gwneud Pethau’n Wahanol: Ymateb i ‘broblem bolisi’ Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru – Trevor Mutton a Dr Katharine Burn
• Addysgu y Tu Hwnt i Ffiniau: Fframwaith Cysyniadol ac Athroniaeth Ddysgu Rhaglen Addysg Gychwynnol i Athrawon Arloesol yng Nghymru – Yr Athro Malcolm Thomas, Barry Rees, Gareth Emyr Evans, Nicola Thomas, Clive Williams, Berian Lewis, Daryl Phillips, Allyson Hand, Siân Bowen, Dr Andrew Davies, Prysor Mason Davies, Dr Susan Chapman, Mike Reed a Manon Lewis
• Dylunio Rhaglen Integredig o Addysg Gychwynnol i Athrawon: Cynnydd, Ystyriaethau a Myfyrdodau – Yr Athro Alma Harris, Dr Michelle Jones, Dr Helen Lewis, Dr Neil Lucas a Joanna Thomas
• Newid y Lens: Mapio a Datblygu Ymagweddau Ymchwil mewn Rhaglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA) – Dr Jane Waters ac Elaine Sharpling
• Canfyddiadau Rôl Newydd Hyrwyddwyr Ymchwil wrth Ddatblygu Partneriaeth AGA Newydd: Heriau a Chyfleoedd i Ysgolion a Phrifysgolion – Dr Ceri Pugh, Emma Thayer, Tom Breeze, Yr Athro Gary Beauchamp, Dr Judith Kneen, Sharne Watkins a Bethan Rowlands
• Datblygu Athrawon Yfory Gyda’n Gilydd: Partneriaeth Addysg Gychwynnol i Athrawon CaBan – Jeremy Griffiths, Dr Sally Bamber, Graham French, Dr Bethan Hulse, Gwyn Jones, Rhys C. Jones, Dr Susan Jones, Gwawr Maelor Williams, Hazel Wordsworth a’r Athro J. Carl Hughes
• Datblygu Hunaniaeth ac Ethos Proffesiynol trwy Ymchwil ac Ymarfer ym maes Addysg Gychwynnol i Athrawon: Dull Partneriaeth AGA Prifysgol De Cymru – Dr Caroline Daly, Jamie James, Catherine Jones, Lisa Taylor, Kelly Wegener a Craig George
• Diwygio AGA ym Mhrifysgol Glasgow: Egwyddorion, Sylfaen Ymchwil a Goblygiadau – Dr Beth Dickson
• Diweddglo: Safbwynt yr Ysgolion – Yr Athro John Furlong, Yr Athro Eithne Hughes, Rhonwen Morris a Jon Murphy

Rhifyn:12
Rhan:1 o 2
30 Gorff 2003

Rhifyn:12
Rhan:2 o 2
14 Ebr 2004

Rhifyn:13
Rhan:1 o 2
20 Rhag 2004

Golygydd(ion)

Golygyddion: Yr Athro Gary Beauchamp, Yr Athro Tom Crick, Yr Athro Enlli Thomas

Cysylltwch â’r Gwasg er mwyn cyflwyno erthyglau newydd: golygyddion.cac@gwasg.cymru.ac.uk

Dr David Aldous, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dr Andrew James Davies, Prifysgol Aberystwyth

Yr Athro John Furlong, Prifysgol Rhydychen

Yr Athro Cal Hughes, Prifysgol Bangor

Dr Cath Jones, Prifysgol De Cymru

Dr Michelle Jones, Prifysgol Abertawe

Dr Kevin Smith, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Claire Taylor, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Dr Jane Waters, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant