Contemporary Landmark Television

Mae Contemporary Landmark Television yn cynnig ymchwiliadau amserol i faes darlledu cyfredol, trwy ganolbwyntio ar brif allbwn teledu: rhaglenni. Trwy gydnabod bod ysgolheictod teledu yn elwa o ymgysylltu â phrofiad gwylio cyfredol ysgolheigion a myfyrwyr, mae’r gyfres yn ystyried cyfrwng torfol teledu fel ffynhonnell greadigol o ymyriad celfyddydol a chymdeithasol ym myd ei wylwyr.

Golygyddion y Gyfres: Yr Athro Steve Blandford, Prifysgol De Cymru; yr Athro Stephen Lacey, Prifysgol De Cymru; Dr Ruth McElroy, Prifysgol De Cymru.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.