Global Media and Small Nations

Mae Global Media and Small Nations yn canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â hunaniaeth genedlaethol, lleoleiddio a globaleiddio, gan ganolbwyntio ar genhedloedd bach yn benodol. Y nod yw casglu gwaith ynghyd ar y berthynas rhwng syniad y ‘cenedlaethol’ a’r cyfryngau a’r diwylliant a gynhyrchir mewn gwahanol fathau o gyd-destunau cenedlaethol.

Golygyddion y Gyfres: Yr Athro Steve Blandford, Prifysgol De Cymru a Dr Gill Allard, Prifysgol De Cymru.

Hoffech chi ysgrifennu ar gyfer y gyfres hon? Cysylltwch â Chris Richards, Cynorthwydd Comisiynu a Golygyddol GPC, gyda’ch cais, gan gynnwys crynodeb fer o’r gwaith arfaethedig: chris.richards@press.wales.ac.uk. I ddarllen mwy am y wybodaeth rydym ei angen wrth wneud cynnig am lyfr, gweler ein tudalen ‘Cyhoeddi gyda GPC’.